dlapacjenta.info

Hematolodzy - poradnie hematologiczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Poradnia Hematologiczna - Akaimed Wielospecjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabiltacyjne

ul. Tarnogórska 213
44-105 Gliwice
tel. 501 636 691

Hematologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Komentarze
Polityka Prywatności